• Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
  • Rejestracja: + 48 75 734 91 33
  • siostry7@wp.pl

Rodzaje zabiegów

Lp. Nazwa zabiegu Cena
1 ĆWICZENIA INDYWIDUALNE : ćw. bierne 25 ZŁ
2 ĆWICZENIA INDYWIDUALNE – czynno-bierne 25 ZŁ
3 ĆWICZENIA INDYWIDUALNE – według metod neurofizjologicznych 25 ZŁ
4 ĆWICZENIA INDYWIDULANE – metody reedukacji nerwowo-mięśniowej 25 ZŁ
5 ĆWICZENIA INDYWIDUALNE – ćw. specjalne. 25 ZŁ
6 ĆWICZENIA INDYWIDUALNE – mobilizacje i manipulacje 25 ZŁ
7 ĆWICZENIA SAMOWSPOMAGANE I NA PRZYRZĄDACH 20 ZŁ
8 ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM 10 ZŁ
9 ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM 10 ZŁ
10 ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE 25 ZŁ
11 PIONIZACJA 10 ZŁ
12 NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI 10 ZŁ
13 WYCIĄGI 10 ZŁ
14 INNE FORMY USPRAWNIANIA (kinezyterapia po KRIO, Nordic Walking) 10 ZŁ
15 ĆWICZENIA GRUPOWE OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE 10 ZŁ
16 MASAŻ SUCHY CZĘŚCIOWY 15 ZŁ
17 MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY 15 ZŁ
18 MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY (BOA) 20 ZŁ
19 MASAŻ PODWODNY MIEJSCOWY 18 ZŁ
20 MASAŻ PODWODNY CAŁKOWITY 35 ZŁ
21 GALWANIZACJA 15 ZŁ
22 JONOFOREZA 18 ZŁ
23 ELEKTROSTYMULACJA 15 ZŁ
24 TONOLIZA 15 ZŁ
25 PRĄDY DIADYNAMICZNE 15 ZŁ
26 PRĄDY INTERFERENCYJNE 15 ZŁ
27 PRĄDY TENS 15 ZŁ
28 PRĄDY TRAEBERTA 15 ZŁ
29 PRĄDY KOTZA 15 ZŁ
30 ULTRADZWIĘKI MIEJSCOWE 15 ZŁ
31 ULTRAFONOFOREZA 18 ZŁ
32 TERAPULS 15 ZŁ
33 MAGNETOTERAPIA 18 ZŁ
34 NAŚWIETLANIE PROMIENIAMI IR, UV (miejscowe) 15 ZŁ
35 NAŚWIETLANIE PROMOENIAMI SOLLUX 15 ZŁ
36 NAŚWIETLANIE ŚWIATŁEM SPOLARYZOWANYM (BIOPTRON) 15 ZŁ
37 LASEROTERAPIA 18 ZŁ
38 KRIOTERAPIA MIEJSCOWA 18 ZŁ
39 KĄPIEL WIROWA KOŃCZY GORNYCH 18 ZŁ
40 KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN DOLNYCH 20 ZŁ
41 KĄPIEL CZTEROKOMOROWA 20 ZŁ
42 KĄPIEL SOLANKOWA 20 ZŁ
43 K ĄPIEL KWASOWĘGLOWA 20 ZŁ
44 KĄPIEL PEREŁKOWA Z HYDROMASAŻEM 30 ZŁ
45 KĄPIEL Z HYDROMASAŻEM 25 ZŁ
46 NATRYSK BICZOWY SZKOCKI 25 ZŁ
47 AQUAVIBRON 20 ZŁ
48 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 60 ZŁ
49 ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE 60 ZŁ
50 WIZYTA LEKARSKA 50 ZŁ